Nawigacja

 • Informacja

  Dnia 17.10.2018 o godz. 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury

  odbędzie się spektakl teatralny pt.

  "Skrzynia pełna skarbów"

 • - Obrazek 1

 • ZEBRANIA GRUPOWE

  3-LATKI PANI IGA OSOŚ 20.09.2018 GODZ. 16.30

  4-LAKI PANI LUCYNA KLISZ 20.09.2018 GODZ 16.30

  5-LATKI PANI KAMILA JUREK 20.09.2018 GODZ. 17.00

  6-LATKI PANI MAGDALENA ŁUKASIK 21.09.2018 GODZ. 16.00

  6-LATKI PANI ELŻBIETA NAKONIECZNA 21.09.2018 GODZ. 16.00

  Pobórka Wielka 19.09.2018 godz.17.00

 • Informacja

  31.08.2018

  Informacja - Obrazek 1

 • ZAPRASZAMY

  ZAPRASZAMY - Obrazek 1

 • INFORMACJA

  Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała wszystkie dzieci na rok szkolny 2018/2019. Prosimy rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola poprzez wypełnienie i oddanie oświadczenia do dnia 18.04.2018. Wzór oświadczenia dostępny jest w przedszkolu w Białośliwiu, Dębówku, Nieżychowie i Pobórce. Po oddaniu oświadczeń dzieci znajdą się na liście przyjętych do przedszkola.

 • NOMINACJA

  NOMINACJA - Obrazek 1

 • - Obrazek 1

 • Szanowni Rodzice

  06.02.2018

  Szanowni Rodzice - Obrazek 1

 • INFORMACJA

  06.02.2018

  INFORMACJA

  Szanowni Rodzice,

  informuję, że Dzieci uczęszczające do przedszkola w tym roku szkolnym nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie w terminie do 28 lutego (środa) 2018 r. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje są dostępne dla każdego dziecka u pań nauczycielek w grupie.

  Brak deklaracji ze strony rodzica jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019.

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                 Dyrekacja Przedszkola

   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

   

 • ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA BAL PRZEBIERAŃCÓW

  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA BAL PRZEBIERAŃCÓW - Obrazek 1

 • ZAPRASZAMY

   - Obrazek 1

   

 • - Obrazek 1

 • ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI NA PRZEDSTAWIENIE LALKOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14.09.2017 r. (czwartek) W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY O GODZ. 9.00.

   - Obrazek 1 - Obrazek 2

 • Witamy po wakacjach,

  w roku szkolnym 2017/2018 wydłużamy czas pracy. Przedszkole będzie czynne od 7.00 do 16.00.                                          W związku z tym prosimy rodziców o wypełnienie umowy o korzystanie z usług przedszkola i wpisanie godzin pobytu w przedszkolu wg. opcji:

  -8.00-13.00 (obiad)

  -1 godzina dodatkowo: 7.00-13.00 (obiad) albo 8.00-14.00 (obiad i podwieczorek)

  -2 godziny dodatkowo:  7.00-14.00 (obiad i podwieczorek) albo 8.00-15.00 (obiad i podwieczorek)

  -3 godziny dodatkowo: 7.00-15.00 (obiad i podwieczorek) albo 8.00-16.00 (obiad i podwieczorek)

  - 4 godziny dodatkowo: 7.00-16.00.

  Umowy można pobrać od 04. 09.2017(poniedziałek) u nauczycielek w grupach  i wypełnione oddać do 06.09.2017 (środa).

 • INFORMACJA


   

                  Na podstawie § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy                    z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek).

 • INFORMACJA

   

            W roku szkolnym 2017/2018 dzieci uczęszczające na religię będą korzystały z kart pracy pt. „ Jesteśmy dziećmi Boga”  pod. red. Władysława Kubika (podręcznik i ćwiczenia do kl. „0”), wydawnictwo WAM

 • Ogłoszenie w związku z rekrutacją

  Komunikat

   

  W terminie  do 19 maja 2017 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2017/2018 zobowiązani są do złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

   

 • Rekrutacja 2017/2018

  Szanowni Rodzice,

  rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu na rok szkolny 2017/2018

  odbędzie się zgodnie z:

        USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

        ZARZĄDZENIEM Nr 14.2017 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 29.03.2017 r. w sprawie harmonogramu terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola i klas I szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Białośliwie, na rok szkolny 2017/2018,

        UCHWAŁĄ Nr XXXII.179.2017 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 23.02.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Białośliwie.

  Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do przedszkola prowadzonego przez Gminę Białośliwie, na rok szkolny 2017/2018

   

  Rodzaj czynności

   

  Termin

  w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin

  w postępowaniu uzupełniającym

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

   od 3 kwietnia  2017 r.

   do 14 kwietnia 2017 r.

  od 29 maja 2017 r.

  do 2 czerwca 2017 r.

  Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

  do 4 maja 2017 r.

  do 23 czerwca 2017 r.

   

  Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

  do 4 maja 2017 r.

  do 23 czerwca 2017 r.

  Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom, po przeprowadzeniu postępowania

  do  10 maja 2017 r.

  do 30 czerwca 2017 r.

  Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie ich do publicznej wiadomości

  do 10 maja 2017 r.

  do 30 czerwca 2017 r.

  Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie

  do 19 maja 2017 r.

    do 7 lipca 2017 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  do 22 maja 2017 r.

  do 11 lipca 2017 r.

  Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:

  1) w roku 2017 kończy 3 lata (urodzone w roku 2014);

  2) w roku 2017 kończy 4 lata (urodzone w roku 2013);

  3) w roku 2017 kończy 5 lat (urodzone w roku 2012);

  4) w roku 2017 kończy 6 lat (urodzone w roku 2011).

  Zgłoszenie dzieci do przedszkola dokonuje  się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz             z załącznikami w terminie od 03 do 14 kwietnia 2017r. Wnioski można pobierać w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Białośliwiu oraz w oddziałach przedszkolnych w Dębówku Nowym, Pobórce Wielkiej oraz Nieżychowie.

  Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Białośliwie mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Białośliwie nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami w przedszkolu . 

  W przypadku, gdy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola rodzic (prawny opiekun) zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług.

   

   

   

 • NAZWY NASZYCH GRUP

  30.09.2017

  3-latki PSZCZÓŁKI NAZWY NASZYCH GRUP - Obrazek 1, 4-latki TYGRYSKI NAZWY NASZYCH GRUP - Obrazek 2,

  5-latki ŻABKI NAZWY NASZYCH GRUP - Obrazek 3,

  6-latki SŁONECZKANAZWY NASZYCH GRUP - Obrazek 4, 6-latki JAGÓDKI NAZWY NASZYCH GRUP - Obrazek 5,

   

  3,4,5,6-latki Pobórka Wielka MOTYLKI ,

  3,4,5,6-latki Nieżychowo BIEDRONKI NAZWY NASZYCH GRUP - Obrazek 6

  3,4,5,6,7-latki Dębówko Nowe SÓWKI

   

Aktualności

Kontakt

 • Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu
  ul. Podgórna 45a 89-340 Białośliwie
 • 67 2875025

Galeria zdjęć